home
Strona główna
Środa, 23 lipca 2014 r.

Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych (I3TO) jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej, bezpośrednio podporządkowaną Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.


I3TO  jest  instytucją właściwą do identyfikowania, analizowania oraz monitorowania rozwoju innowacyjnych technologii w celu  ich  implementacji  do  systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego (SpW). Ponadto Inspektorat inicjuje, oraz nadzoruje wybrane projekty badawcze i rozwojowe, ukierunkowane na wdrożenie do SpW nowych rozwiązań wynikających z postępu technologicznego, w celu podniesienia poziomu zdolności operacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

 

"Rzeczą żołnierza jest stworzyć dla Ojczyzny piorun co błyska, a gdy trzeba - uderzy"

Józef Piłsudski

NSR
WP-GO